Lista artykułów

Nazwa artykułu
Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z autoprezentacji
Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia pt.:
„Autoprezentacja z wykorzystaniem umiejętności komunikacji,
asertywności i zarządzania sobą w czasie oraz praktyczny
warsztat bezpieczeństwa teleinformatycznego”.
29.10.2018 więcej
Zakup kodu dostępu do internetowej wyszukiwarki przetargów
Udostępnienie kodu dostępu do internetowej wyszukiwarki
przetargów ogłaszanych przez: organizacje międzynarodowe, w
tym: NATO, agendy ONZ i sekretariat ONZ, OECD, Międzynarodowy
Czerwony Krzyż, Bank Światowy i banki rozwoju, a także organy
administracji Unii Europejskiej, w tym Komisję Europejską; oraz
instytucje publiczne w krajach innych niż Polska.
26.10.2018 więcej
Iluminacja budynku
Kompleksowa realizacja iluminacji frontu budynku Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii.
26.10.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa urządzeń gastronomicznych
W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert
na sprzedaż i dostawę urządzeń gastronomicznych.
26.10.2018 więcej
Prototyp narzędzia oceny gotowości, potencjału i przygotowania przedsiębiorstw przemysłowych do transformacji cyfrowej
Opracowanie prototypu narzędzia oceny gotowości, potencjału i
przygotowania przedsiębiorstw przemysłowych do transformacji
cyfrowej w formie kwestionariusza oraz metodologii oceny
dojrzałości cyfrowej.
25.10.2018 więcej
Szacowanie zamówienia na wykonanie usługi opracowania strategii marketingowej oraz identyfikacji wizualnej Platformy Przemysłu Przyszłości
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z
prośbą o przesyłanie ofert w ramach procedury szacowania
wartości zamówienia, na wykonanie usługi opracowania strategii
marketingowej oraz identyfikacji wizualnej Platformy Przemysłu
Przyszłości.
25.10.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa sprzętu RTV
Sprzedaż i dostawa do Ministerstwa Przedsiębiorczości i
Technologii sprzętu RTV.
25.10.2018 więcej
Opracowanie analizy pt. „Struktura i charakter polsko-niemieckiej wymiany handlowej, z uwzględnieniem barier pozataryfowych na rynku niemieckim”
Wykonanie usługi w zakresie opracowania analizy pt. „Struktura
i charakter polsko-niemieckiej wymiany handlowej, z
uwzględnieniem barier pozataryfowych na rynku niemieckim”.
24.10.2018 więcej
Analiza aktualnych trendów i procesu rozwoju elektromobilności w Polsce - kalkulacja ceny
Analiza aktualnych trendów i procesu rozwoju elektromobilności
w Polsce - kalkulacja ceny
24.10.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD
Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD
24.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się